Со венчавката на Сандра Станковиќ и Александар Ристески во црквата „Свети Петар и Павле“ во Галичник , денеска заврши 43-тата Галичка свадба. Повеќе илјади посетители од Македонија и од странство имаа можност да проследат 30-ина оригинални свадбени обичаи.

Read more

Македонска азбука — официјално и единствено писмо на македонскиот јазик со службен статус територијата на Република Македонија. Се заснова на кирилицата со одредени измени приспособени на македонскиот гласовен систем.

Read more

Матка — кањон на реката Треска, десна притока на Вардар, зафаќа површина од околу 5.000 хектари и се наоѓа на 17 километри југозападно од Скопје. Според морфогенетските карактеристики претставува клисура-пробојница. 

Read more

Personal teacher (individual classes)- Price 260 euros

  • 35 lessons in a multimedia classroom
  • One lesson is 60 minutes;
  • Free learning 24/7 in e-Learning software of „Learn Macedonian on-line";
  • The course lasts 9 months;
  • One class weekly or as the student wishes;
  • The duration of the course can be adjusted individually for each student.

Read more

Учи македонски онлајн“ e специјализирано онлајн училиште за изучување на македонскиот литературен јазик за Македонците кои се родени и живеат надвор од границите на Македонија и за странците кои сакаат да го учат македонскиот јазик.
 

Read more

Copyright Учи Македонски 2019 | Developed and Hosted by